فرم ثبت شکایات

ثبت شکایت

نام و نام خانوادگی(الزامی)*

دیگر روش های ثبت شکایت در همراه سیب درخشان

1- تماس با شماره 26-01332002025

2- ارسال متن شکایت به ایمیل hamrahseeb1397@gmail.com

3- مراجعه حضوری به خدمات پس از فروش مرکزی به آدرس رشت، خیابان لاکانی،برج هما، طبقه هفتم واحد 25 و دریافت و تکمیل فرم شکایت و تحویل به مسئول خدمات پس از فروش شرکت همراه سیب درخشان

مراحل رسیدگی
بعد از دریافت شکایت از یکی از روش های فوق، متن شکایت برای رسیدگی به مدیریت بخش خدمات پس از فروش جهت بررسی ارائه می گردد. سپس با مشتری تماس گرفته ، در صورت نیاز توضیحات احتمالی بیشتر از ایشان دریافت می شود.
روند رسیدگی به شکایات حدود 2 روز کاری می باشد.